mac image template

The technical experts consulting company

onas ikona

O Nas

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Jesteśmy ekspertami od lat specjalizującymi się w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, identyfikowaniu działalności badawczo-rozwojowej oraz pozyskiwaniu na nią odpowiednich form wsparcia. Na tle konkurencji w naszym zespole gromadzimy unikalne kompetencje, z uwagi na fakt że nasi specjaliści to zarówno eksperci stricte technologiczni, osoby z tytułami i dorobkiem naukowymi jak i specjaliści od lat zajmujący się poszukiwaniem odpowiednich form wsparcia, pozyskiwaniem dotacji i zarządzaniem projektami dofinansowanymi. Posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, doświadczenie i narzędzia do definiowania działalności badawczo-rozwojowej, opiniowania projektów badawczo-rozwojowych oraz zarządzania nimi.

mac image template
onas ikona

Kluczowe osoby

onas ikona

OFERTA RAMOCO

NASZE USŁUGI

 • Identyfikacja, opiniowanie i potwierdzanie działalności badawczo-rozwojowej
 • Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych
 • Pozyskiwanie wsparcia na działalność badawczo-rozwojową
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych
 • Przygotowywanie i aktualizacja strategii komercjalizacji projektów
 • Bieżący, zindywidualizowany monitoring źródeł wsparcia

Zapytaj o więcej

DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA

Wyniki naszych prac przedsiębiorcy wykorzystują do ubiegania się o takie zachęty jak:

 • Dotacje unijne
 • FENG
 • Horyzont Europa
 • Dotacje krajowe
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • Ulga na innowatorów
 • Ulga na prototypy
 • IP Box
Zapytaj o więcej

Rozliczanie Projektów Unijnych

Jako eksperci technologiczni i księgowi specjalizujący się w pozyskiwaniu funduszy unijnych, posiadamy w swoich strukturach dedykowane biuro rachunkowe rozliczające projekty badawczo-rozwojowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji, zarządzaniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych grantami.

Świadczymy profesjonalne usługi wsparcia w bieżącym rozliczaniu projektów dofinansowanych w ramach funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027 (m.in. FENG – PARP oraz NCBiR, BGK, RPO).

Wspieramy klientów na każdym etapie rozliczania projektu od podpisania umowy o dofinansowanie do zatwierdzenia raportu końcowego i rozliczenia projektu z instytucją.

 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność,
 • Wsparcie w trakcie kontroli,
 • Wsparcie w realizacji procedur zakupowych i przetargowych,
 • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o zmiany w projekcie. Nasi eksperci technologiczni wspierają nas w przygotowywaniu niezbędnych analiz i zestawień rynkowych oraz technicznych do uzasadniania zmian w projektach,
 • Wsparcie w rozliczaniu wskaźników projektu,

Cena: 2900-5900 PLN netto miesięcznie (w zależności od zakresu wsparcia).
Koszt usługi w zależności od formy wsparcia może być sfinansowany częściowo ze środków grantowych.

Podana wycena jest orientacyjna. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej wrozumieniu Kodeksu Cywilnego.

PORTFOLIO

client image

Branża chłodnicza

Nasi eksperci prowadzili dofinansowany dotacją projekt badawczo-rozwojowy polegający na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych urządzeń chłodniczych.

client image

Branża materiałowa

Eksperci RAMOCO przeprowadzili ponad 20 audytów badawczo-rozwojowych w firmach zajmujących się rozwojem polimerow, materiałów i surowców budowlanych oraz obróbką metali i odlewnictem.

client image

Produkcja gier komputerowych

Eksperci RAMOCO pozyskali 11 grantów badawczo-rozwojowych dla branży gameingowej. Nasi eksperci wspierali spółki z tej branży w realizacji audytów badawczo-rozwojowych na potrzeby wdrożenia IP Box.

client image

Wdrażanie oprogramowania

Nasi eksperci przygotowali ponad 30 raportów technologicznych dla spółek z branży rozwoju i wdrażania oprogramowania.

client image

Doradztwo technologiczne i biuro projektowe

Eksperci RAMOCO przeprowadzili 7 audytów badawczo-rozwojowych dla biur projektowych.

client image

Branża meblarska

Nasi eksperci przeprowadzili ponad 10 projektów badawczo-rozwojowych dla branży meblarskiej pozyskując dofinansowanie dla większości z nich.

client image

FMCG

Spółka z branży FMCG dzięki pracom ekspertów RAMOCO pozyskała ponad 5 MLN funduszy na swoją działalności rozwojową.

client image

Produkcja maszyn rolniczych

Nasi eksperci wdrożyli raportowanie działalności badawczo-rozwojowej dla grupy spółek produkcyjnych.

client image

Osprzęt elektryczny

Nasi eksperci doradzali 4 firmom z branży produkcji osprzętu elektrycznego we wdrożeniu zmian technologicznych w procesie produkcji sporządzając odpowiednie raporty technologiczne z postępu prac.

client image

Branza spożywcza: produkcja i piekarnie

Eksperci RAMOCO przygotowali 6 raportów technologicznych dla firm produkcyjnych z branży spożywczej.

onas ikona

Kontakt

RAMOCO sp. z o.o.

ul. Złota 75A lok. 7
00-819 Warszawa

+48 602 208 429
kontakt@ramoco.pl

Thank you!

Your message has reached us. We will get back to you as soon as possible.

map image template